Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. (εσώφυλλο)