Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Άγιον Όρος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 131-140