Είστε εδώ

Παπαναστασίου Αθανάσιος, «Η ζωή μας στην Αν. Θράκη κατά τα τελευταία χρόνια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 143-149