Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις. Τα νέα ιδανικά του έθνους», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 55-56