Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις. Οι βιβλιοθήκες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 56-57