Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παιδεία, μόρφωση, ψυχαγωγία. Στατιστικά στοιχεία. », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 225-226