Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μια επταετία λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 226-227