Είστε εδώ

Ρωσσίδης Αντώνιος, «Μορφές της Θράκης. Κύριλλος ο ΣΤ΄ ο από Αδριανουπόλεως. Ο εθνομάρτης Οικουμενικός Πατριάρχης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 130-132