Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πανθρακικός λογοτεχνικός διαγωνισμός – Έκθεση Θρακικού Βιβλίου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 127