Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Καβάλας. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 126