Είστε εδώ

Χατζηδημητρίου Τάκης, «Θράκη – Κύπρος. Συμβολή στην αλληλογνωριμία τους. Κυπριακά Χρονικά. Λευκωσία 2-3-63», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 90-91