Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ορφέας, Ευρυδίκη και Ερμής. Ανάγλυφο στη Ρώμη », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 79