Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ράλλης Κοψίδης. Ένας Θρακιώτης ζωγράφος με διεθνή προβολή. Και μια επιστολή του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 77-78