Είστε εδώ

Πρασίνης Φώτης, «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 2]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 64-65