Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 3]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 65