Είστε εδώ

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Κρίσεις και σκέψεις. [Αναδημοσίευση από την Ηπειρωτική Εστία]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 8