Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 4]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 7-8