Είστε εδώ

Αθηναίος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Αναδημοσίευση σημειώματος από την Καθημερινή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 7