Είστε εδώ

Προβατάκης Βασίλειος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 2]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 6