Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 1]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 6