Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Φοιτητικά νέα », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 160