Είστε εδώ

Ίκαρης Νίκος, «Ανάγλυφη προτομή του Ρήγα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 154