Είστε εδώ

Βασιλειάδης Γιώργος, «Βιέννη 1961. Ανταπόκριση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 153-155