Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Άποψη της οροφης του Δωματίου των υπογραφών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 155