Είστε εδώ

Αθανασιάδης Ιωάννης, «Η οικονομική κατάστασις του Ν. Ροδόπης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 140-143