Είστε εδώ

Ε.Κ., «Ειδήσεις και σχόλια. [1]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 143-144