Είστε εδώ

Γ.Μ., «Κρίσεις και σκέψεις. [Χαιρετισμός της απόφασης για δημιουργία τμημάτων πρακτικής άσκησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 67-68