Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Διάφορα σχόλια για τη δημοσιευμένη ύλη και την επικαιρότητα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 68-69