Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τον ακαδημαϊκό Τάσο Αθανασιάδη», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1904