Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1904