Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ακαδημία Αθηνών 28-12-1990. Η βράβευση του Διγενή Ακρίτα», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1905