Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Εμπορευόμενοι τον χρόνο», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 457