Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Λυκίσκοι κι ακροκέραμα - Φιλοδωρήματα ενδεχομένως ακριβά», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 456-457