Είστε εδώ

Ηλιάδη Αμαλία Κ., «Πολιτική εξουσία και αγιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Ο βίος του Δανιήλ του Στυλίτη (5ος αι. μ. Χ.)», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 458-469