Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Για να θυμόμαστε την ύπαρξη», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 385