Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Ηλεκτρική διαταραχή», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 385