Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Ο άσκοπος λυρισμός μιας νύχτας», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 384