Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Στον ύπνο της Αφροδίτης», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 218-221