Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «[Σημείωμα]», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 222