Είστε εδώ

Χουλιαράκης Δημήτρης, «Άσυλο των βοστρύχων», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 217