Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Αγρανάπαυση», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 203-205