Είστε εδώ

Καραγιάννης Στέλιος, «Κάτω από το φόβο», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 200