Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Με λυχνάρια οικείων μου μέσων», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 112-114