Είστε εδώ

Χουλιαράκης Δημήτρης, «Νεύμα λαμπτήρων», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 115-116