Είστε εδώ

Jaccottet Philippe, «Ο έλεος (1946-1950)», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 107-111