Είστε εδώ

Σίμος Γρηγόρης, «Αντί Αντιγόνης», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 119-130