Είστε εδώ

Ζαφειρίου Σταύρος, «Η χελώνα», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 131-136