Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Οι αφροί», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 116-118