Είστε εδώ

Βογιατζόγλου Στέλλα, «Επίσκεψη παρηγοριάς», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 111-115