Είστε εδώ

Ζήκας Γιάννης, «Τα δάκτυλα του Χριστού», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 78-79